12/01/2021

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty “Technologiczne”, spółka Bike Cafe Sp. z o.o. chciałaby zaprosić Państwa do złożenia oferty na realizację usługi:

Strategii lokalizacji punktów mobilnej gastronomi Bike Cafe kluczowych miastach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/87484

10/12/2021

Zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w zakresie realizacji usługi przygotowania Strategii lokalizacji punktów mobilnej gastronomi Bike Cafe kluczowych miastach w Kanadzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty “Technologiczne”, dnia 10 grudnia 2021 roku Komisja Przetargowa podjęła decyzję o wyborze najlepsze oferty.

Wybraną ofertę złożyła Galactiv EOOD.

Dziękujemy za udział w przetargu i gratulujemy zwycięzcy!

26/11/2021

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty “Technologiczne”, spółka Bike Cafe Sp. z o.o. chciałaby zaprosić Państwa do złożenia oferty na realizację usługi:

  1. Zaproszenie ofertowe:

https://drive.google.com/file/d/1Aktc_y4ppuP30d7QBsAle0CJ1Raf6BOF/view

2. Formularz ofertowy:

https://drive.google.com/file/d/1Al0CyLK9kyD60wwCESXuc_ht0QJeQkse/view?usp=sharing

3. Pytania merytoryczne:

https://drive.google.com/file/d/1AoGm2Gw5PmjqLVDFM6TbgZ4B1SPK97_d/view?usp=sharing